Læge Per Andersen

Lægerne Kirsten Lindø, Morten Falk Kvistbjerg og Jesper Nielsen

VÆRD AT VIDE

NYHEDER

Juleferie

Klinikken er lukket fra og med d. 21.12.18 kl. 14.00, til og med onsdag d. 26.12.18. I denne periode vil det ikke være muligt at fornye recepter eller kontakte lægerne eller personalet i Lægehuset. Hvis du vil være sikker på, at dine recepter bliver fornyet inden jul, så bestil i god tid og senest d. 20.12.18. 

_____________________________________________________________________

Patientsystem

Vi har fået nyt patientsystem i maj 2017

Alle skal derfor logge på E.kons. og oprette sig som ny patient hos enten læge Per Andersen eller hos Lægehuset. Der er tale om 2 faktor login, dvs. du skal selv oprette en adgangskode, denne skal ikke ændres fra gang til gang. Derudover vil du, hver gang du logger på E-kons., modtage en kode på enten mail eller sms, som også skal tastes ind, denne kode gælder kun en gang. 

Første gang du logger på, kan du ikke se din medicin - dette skal aktiveres via klinikken, ring eller skriv til os ang. dette.
                                                                 

AKUTTE TIDER

Dagligt mellem kl. 12.30 - 13.00 har vi AKUT konsultation.

Man kan her henvende sig, hvis det drejer sig om akut, opstået sygdom, skader eller akut forværring i kronisk lidelse, som ikke kan vente til en almindelig planlagt konsultationstid.

Der kan kun forventes en kortvarig konsultation og kun vedrørende den akutte problematik. Det kan ikke forventes at man kommer ind i rækkefølge. 

BLODPRØVETAGNING UDEN TIDSBESTILLING

Alle hverdage i klinikkens åbningstid kan man mellem kl. 12.30 og 12.40 møde op mhp. blodprøvetagning uden tidsbestilling. Det drejer sig kun om blodprøver til sygehusafdeling eller speciallæge.

Der skal foreligge rekvisition fra sygehusafdeling/speciallæge og tidsrummet kan ikke anvendes til almindelige kontrolprøver.

PRIVATLIVSPOLITIK

Du kan læse mere om Lægehusets privatlivspolitik og hvad vi bruger dine data til her: /Files/Files/Dokumenter/Privatlivspolitik Lægehuset.pdf

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Der er daglig konsultation kl. 8.00-12.30

Per Andersen har desuden eftermiddagskonsultation på tirsdage mellem kl. 15.00-16.00.

TELEFONISK

Læge Per Andersen har som den eneste telefonkonsultation  daglig mellem kl. 8.00-9.00 på tlf. 6261 0108.

Lægehuset har ikke telefonkonsultation, men receptionen kan træffes på tlf. 6261 0050

LÆGERNE

Læge Kirsten Lindø

Speciallæge i almen medicin og Søfartslæge

Læge Jesper Hove Nielsen

Speciallæge i almen medicin.

Læge Morten Falk Kvistbjerg

Speciallæge i almen medicin

Læge Per Andersen

Speciallæge i almen medicin

Uddannelseslæge

I lægehuset er der regelmæssigt ansat uddannelseslæge.

PERSONALET

Sygeplejerskerne

Der er ansat 3 sygeplejersker Susanne Hansen, Sanne Linddal Hansen, og Ane Marie Veggerskilde som er til stede hver dag fra kl. 8.00.

Sekretærerne

Klinikken har ansat 3 sekretærer. Tina Uglebjerg Kristensen, Tina Lorenzen og Jane Dibbern som svarer telefonen og personlige henvendelser alle dage fra kl. 8.00.
 
Udenlandsvaccinator.
Hvis du skal ud at rejse, skal du tale med Tina Lorenzen omkring hvilke vacciner, du skal have.